رفت...

رفت!


نتوانستم بگویم:


من هنوز هم " دوستت دارم "!


دلم نیامد بگویم:


دمت گرم گند زدی به تمام باورهایم!


حسه لجبازیم نگذاشت بگویم:


" ببخش "!


غرورم نگذاشت بگویم:


" نرو " بمان کنار دلم!


دلم نمیگذارد فراموشش کنم!


عقلم نمیگذارد بگویم:


"برگرد"!


خاطراتش نمیگذارد " نفس " بکشم!


" قسمت " نمیگذارد دستهایم حتی به رویای داشتنش برسد!


و این وسط " خدا " با این همه بزرگیش فقط نگاه میکند!

/ 0 نظر / 30 بازدید