ممنوعه

کاش ممنوعه نبودی....

تاببینی من هم عاشقی رابلدم...

تاببینی برایت چه میکنم...

کاش ممنوعه نبودی....

تا عاشقانه را من یادت بدهم...

تا بی هوا بوسه بارانت کنم...

 مرامحکوم نکن که عاشقت نیستم

یاعاشقی کردن رایادندارم...

من خوب بلدم....

جواب عاشقانه هایت را تمام داده ام....

امادردلم...

درقبال هرحرفت دردلم کفته ام کاش میتونستم بگم من دیوونتم لعنتی....

کاش ممنوعه نبودی برایم...

تا دنیارابهشت کنم برایت...حتی ازخودت هم عاشق ترشوم....

کاش ممنوعه نبودی .... 

ای کااااش........

/ 6 نظر / 41 بازدید
نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین

کوله پشتی

عاشق و معشوق ها تا ابد برای هم ممنوعه اند. اگر روزی دیدی ک در کنارش نشستی باور نکن...چون زود ازش جدا خواهی شد.!!!! اگر ب رسیدن بود که لیلی و مجنون زن و شوهر میشدند. ار ب رسیدن بود که دیگران هم ب هم میرسیدند. پس نخواهی رسید و تلاش نکن. این تقدیر ماست تقصیر را باور نکن. دنیای عجب بازی ها دارد با انسان! و اما ای کاش ممنوعه نبودند هیچ کدام..!!!.