بهترینم

بهترینم

من از این دنیای بی تو بودن بیزارم، دنیایی که بی تو، برایم جهنمی بیش نیست

خسته ام از روزهای تکراری و دغدغه های به تو رسیدن

هیچ کدام از این دلخوشی ها برایم کافی نیست

کوله بارم را بسته ام

میخواهم از این دنیای واهی و پوچ سفر کنم

چشمانم را می بندم

راهی که پیداست بسیار طولانیست اما من به پایانش امید دارم

آن سو بهشت باید منتظرم باشد

آری

دنیای باتو بودن یک دنیای دیگر است

من به خود ایمان دارم

روزی به تو خواهم رسید

/ 4 نظر / 30 بازدید
کوله پشتی

قالب نو مبارک!

خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]

کوله پشتی

متروکه س!؟؟؟؟؟؟