قصدم...

قصــــــــــــــــدم نشســـــــــــــتن بود...   اما در کنــــــــــــــــــــــارت...   نه چشم انتــــــــــــــــــــــــظارت...   قصــــــــــــــــدم شکستن غرورم بود...   اما در آغوشــــــــــــــــــت...   نه زیر پایــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...   قصـــــــــــــــــــدم زندگـــــــــــــــــــــــــــی بود...   اما با تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...   نه با خاطراتــــــــــــــــــــــــــــــــــت...   قصـــــــــــــــــــدم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید

ولنتیاین

، ♥()-♥t)--♥()---♥()-----♥()-------♥()--------♥()---------♥() ____¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶____________¶¶_____________¶____________¶___________¶__________¶________¶________¶______¶_____¶_____¶______¶______¶ تقدیم به بهترینم   التهاب هزران دل بیقرار و شوق هزار لحظه دیدار همراه با صد شاخه گل سرخ  تقدیم به تو که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 29 بازدید

خیال...

ﻫــــﻤــــﻪ ﻣـــﯽ ﮔــــﻮﯾـــﻨـــﺪ : " ﺑــﯿـــﺨــــﯾـــﺎﻟــــﺖ " ﺷــــﻮﻡ ... ولی   .... ﺍﯾــــﻦ ﻫـــــﺎ ﭼــﻪ ﻣـــــــﯽ ﺩﺍﻧـــﻨـــﺪ ﺑـــــــﺎﺧــــــﯿـــــــﺍل ﺗــﻮ " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
شهریور 94
4 پست
تیر 94
2 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
36 پست
تنهام
1 پست
نوازش
1 پست
خودم
1 پست
غرور
1 پست
سکوت
1 پست
تو
1 پست
حس
1 پست
رسیدن
1 پست
عاشقانه
2 پست
تنها
1 پست
حیرت
1 پست
قلبت
1 پست
تنهایی
1 پست
love
1 پست